USŁUGI - wyszczególniony zakres oraz tryb realizacji usług
DORADZTWO
 Zapewniamy bezpłatne, fachowe doradztwo techniczne połączone z:
 • niezobowiązującymi pomiarami w miejscu wskazanym przez klienta
 • wyznaczeniem najodpowiedniejszej rozwiązań w zależności od przeznaczenia pomieszczeń
 • doborem odpowiednich parametrów i mocy urządzeń adekwatnych do rzeczywistych potrzeb
 • zestawieniem pełnego kosztorysu inwestycji wraz z wyszczególnieniem cen


SPRZEDAŻ
 Sprzedaż detaliczna naszych produktów zawsze oparta jest o katalogi producenta. Zapewniamy:
 • rachunek lub pełną fakture VAT na życzenie klienta
 • ceny z katalogu producenta podawane zawsze z podatkiem VAT 22%
 • korzystne upusty przy jednoczesnym instalowaniu oraz serwisie urządzeń
 • dodatkowe imienne zniżki przy każdym następnym zamówieniu
 • możliwość sprzedaży produktu spoza naszej oferty

INSTALACJA
  Do każdej wykonanej usługi dostarczony jest certyfikat instalatora wyszczególniający rodzaje zainstalowanych urządzeń oraz sposób ich montażu. Czas motażu jednostek typu Split wynosi ok. 5 godz. Może się on zmienić w zależności od wielu czynników. Przy jednostkach typu Multi Split czas ten jest znacznie dłuższy, obliczany indywidualnie z zależności od ilości urządzeń.

Montaż urządzeń przebiega zawsze według określonych zasad. Wykonywany jest z:
 • wcześniejszym określeniem czasu potrzebnego na realizacje usługi
 • uwzględnieniem miejsca określonego przez klienta oraz zgodnego z wymaganiami technicznymi
 • uwzględnieniem czynników wpływających na dobór mocy (min. powierzchnia i kubatura pomieszczenia, izolacja cieplna, zainstalowana wentylacja, średnia ilość osób, ilość okien oraz wiele innych)
 • omówieniem ewentualnych problemów jakie mogą sie pojawić (np. chwilowe odłączenie zasilania, hałas)
 • zachowaniem czystości (wiercenia, instalacja, umiejscowienie sprzętu do montażu)
 Podstawowy montaż klimatyzatorów obejmuje:
 • zawieszenie jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej (podstawki, śruby)
 • połączenie jednostki wewnętrznej z zewnętrzną instalacją chłodniczą oraz komunikacyjną do 5 mb
 • podłączenie jednostki zewnętrznej do instalacji elektrycznej do 2 mb (w korytkach elektroinstalacyjnych)
 • odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej (specjalną rurką)
 • napełnienie układu chłodniczego oraz sprawdzenie jego szczelności
 • przeszkolenie klienta w zakresie użytkowania i funkcji dostępnych w klimatyzatorze

 Do rozszerzonego montażu zalicza się dodatkowo:
 • przedłużenie instalacji chłodniczej pomiędzy jednostkami do max. 25m
 • przedłużenie instalacji elektrycznej do dowolnej długości
 • zawieszenie urządzeń w nietypowym, trudno dostępnym miejscu
 • ekspresowa instalacja- rozpoczęcie nawet 24 godz od czasu zamówienia


SERWIS
 Gwarancja klimatyzatorów MITSUBISHI ELECTRIC zawsze wynosi 5 lat. Warunkiem jej utrzymania jest regularny serwis. Co 6 miesięcy podczas każdej wizyty zakres usług serwisowych obejmuje:
 • czyszczenie lub wymiane filtrów
 • odgrzybianie jednostki
 • czyszczenie jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej (lamele)
 • sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych
 • sprawdzenie szczelności i wydajności instalacji chłodniczej (poziom ciśnienia- ew. uzupełnienie czynnika)
 • pomiar instalacji oraz sprawności elektrycznej urządzeń
 • kontrola drożności odpływu skroplin
 • sprawdzenie działania urządzeń sterujących

 Przeglądy konserwacyjne są absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego, bezawaryjnego działania urządzeń. Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej. W przypadku braku wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych użytkownik traci wszelkie prawa gwarancji.

 W razie awarii telefon jest do dyspozycji przez całą dobę. Przystąpienie do naprawy urządzeń następuje w ciągu 12h. Jeżeli awaria nie wymaga błyskawicznego działania rozpączęcie naprawy następuje w ciągu 24h. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów naprawy jeśli awaria nie nastąpiła z jego winy.

Oferujemy także serwis pogwarancyjny!
 
Szczegóły instalacji rekuperatorów, pomp ciepła i innych zostaną wkrótce opisane!